Fotogalerie

Co s dětmi děláme…

photo8Děti s oční vadou využívají ke stimulaci zraku také tzv.černou komoru. Zde je nainstalována UV žárovka, kde děti v tmavém oblečení a bílých rukavicích manipulují s předměty fosforeskujících barev. Dále je zde speciální světelný box, kde na osvětlené ploše děti pozorují obrázky, manipulují s různými pomůckami.Třetí pomůckou je světelný stůl na kterém děti obkreslují zobrazující se obrázky z lampy nad stolem, kam se vkládají kotoučky s obrázky.Komora je ještě obohacena o světelné lampičky a plazmovou lampu reagující na dotyk.


photo3K rozvoji těžce tělesně postižených dětí využíváme vhodné pomůcky a hračky, které si mohou děti dobře osahat a manipulovat s nimi za pomoci dospělého i samostatně.


photo2Pro získávání nových poznatků rozvíjení motorických dovedností využíváme hodně experimentů, jako například výroba jablkového závinu nebo jablečného čaje.(Krájení, sušení, vaření, vyvalování, atd.)


 

photo4Pro obohacení výchovně vzdělávací práce využíváme i počítačů. Děti úkoly na počítači baví, plní je raději než obdobné úkoly na pracovních listech apod. Některé děti zvládají obsluhu počítače i samostatně.


photo5Po příchodu dětí do MŠ se scházíme v ranním kruhu, kde se společně pozdravíme a proběhnou další společné aktivity.


photo6photo7Tělesně postižené děti, děti hyperaktivní, ale i ostatní rády relaxují v terapeutickém bazénu nebo se pohoupou v relaxační síti. K dispozici je ještě relaxační lůžko, kde děti odpočívají při vhodné relaxační hudbě.